A farmakológia alapjai | Digitális Tankönyvtár

Közös kezelés don drogok

A drogpolitikához közelítve lényeges eleme, hogy a droghasználathoz kapcsolódó ártalmakat kívánja elsősorban csökkenteni, és nem magát a droghasználatot. Az "ártalom" jelentkezhet az egyén, a közösség és a társadalom szintjén, illetve egészségügyi, szociális és gazdasági ártalomként Newcombe, Szokás még a kockázatcsökkentésről és ártalom-minimalizálásról beszélni, elkülönítve ezeket a fogalmakat egymástól, azonban a nemzetközi szakirodalomban az ártalomcsökkentés harm reduction kifejezés terjedt el.

David B.

  • Ujjízületek kattintással fájdalom
  • A HIV fertőzés terjedéséhez a droghasználat több féleképpen is hozzájárulhat.
  • Balzsam csontokhoz és ízületekhez
  • HIV/AIDS és drog | TASZ

Abrams és David C. Lewis az ártalomcsökkenés megjelenését a kuhni értelemben vett paradigmaváltásnak tartja a betegségalapú és absztinenciaorientált modellekhez képest. Mint minden új irányzat, az ártalomcsökkentés is később megpróbálta előzményeit a korábbi időszakok praxisában megtalálni: így egészen az os Rolleston Report-ig sikerült visszanyúlni. Ekkor az ópiátfüggőség kezelésére - egyes, speciális esetekben - az ópiátok orvosi adását megengedhetőnek tartották.

Az újabb korban Hollandia és Anglia Merseyside régió szolgálhat rá az ártalomcsökkentés úttörőjének közös kezelés don drogok. Az első, ártalomcsökkentéssel foglalkozó nemzetközi konferenciát ben tartották Liverpoolban főként az előbb emlegetett merseyside-i tapasztalatok miattennek a konferenciának az anyaga könyv alakban is megjelent, ami megalapozta az ártalomcsökkentés mint tudományos megközelítés önállóságát: ez A hittől a tudományig jellemző alcímű mű.

közös kezelés don drogok gyulladásgátló gyógyszerek a térdízület ízületi gyulladásaihoz

Az ártalomcsökkentésnek azonban ez csak az egyik, "mozgalmi" ága volt lásd Rácz, A másik az amerikai drog-diskurzusban gyökerezett; mégpedig abban, hogy a prohibíció és a - kisebbségben levő, de olyan nevekkel fémjelezhető, mint a Nobel-díjas Milton Friedman - legalizációs nézetek képviselői eljutottak oda, hogy már tárgyalóasztalhoz sem ültek egymáshoz. Mi az ártalomcsökkentés lényege?

felnőtt csípőkibocsátás tünetei térdízület ízületi gyulladás kezelése

A következőkben kéttípusú jellemzést mutatok be; az egyik egy nemzetközileg elismert elméleti szakember és kutató, a University of Washington munkatársa Marlatt, nézetei, a másik egy droghasználókkal foglalkozó intézmény állásfoglalása: 1. Az ártalomcsökkentés elismeri az absztinenciát mint végső célt a droghasználók kezelésében, de elfogadja azokat az alternatívákat, melyek a droghasználathoz kapcsolódó ártalmakat csökkentik.

Közös kezelés don drogok ártalomcsökkentés "filozófiája" alulról fölfelé, a gyakorlati szakemberek felől indult el, és nem felülről, a politikacsinálók részéről, innen adódik a "felhasználóbarát" megközelítés, valamint az ún.

Az alacsony küszöbű szolgáltatások preferálása a magas küszöbűek mellett. Az "alacsony küszöb" azt jelenti, hogy a jelentkező kliensekkel szemben nem támasztják az absztinenciavállalás követelményét, a szolgáltatás geográfiai elhelyezkedésében közel a droghasználó populációkhoznyitva tartásában is könnyen hozzáférhető, nem igényel beutalást, közös kezelés don drogok, és sokszor az anonimitás lehetőségét is biztosítja.

A "szenvedélyes" pragmatizmusra épül a moralizáló idealizmus helyett. Ez megmutatkozik a stigmatizációt kerülő fogalomhasználatban is, nem "drogfogyasztásról", hanem "ártalmas droghasználatról" beszél, nem droghasználó betegekről vagy kliensekről, hanem a szolgáltatás "használóiról" user, consumer Marlatt, Pragmatizmus: elismeri, hogy a tudatmódosító szerek használata az emberiség történetét végigkísérte, és a használatukkal járó ártalmak csökkentése járhatóbb út, mint a használatuk teljes megszüntetése akárcsak az illegitim szereké.

Humanisztikus értékek: a droghasználó döntésének elfogadása, ami nem jelenti azt, hogy az illegitim droghasználatot támogatnánk. A droghasználót ugyanazok a jogok illetik meg például az egészségügyi kezeléshez, szociális ellátásokhoz való jogmint a nem használót. Középpontban az ártalom: akár egészségügyi, szociális vagy gazdasági becsípődött ideg a térdízület kezelésében van szó, amely közös kezelés don drogok egyén, a közösség és a társadalom szintjén jelentkezhet, ennek csökkentése kell hogy a nagyobb prioritást kapja.

Az ártalomcsökkentés nem mond le a droghasználó kezeléséről, és nem zárja le az absztinenciához vezető utat sem. Figyelembe veszi a drogpolitikai intézkedések költség-haszon elemzéseit: a büntetés jóval drágább, mint az ártalomcsökkentés; az ún. A célok hierarchiája: elsősorban a legártalmasabb droghasználati szokásokat veszi célba például cél a steril tűhasználatmajd ha ezt elérte, akkor jön a következő, kevésbé ártalmas vagy veszélyes forma például injekciós használat helyett nem injekciós, addiktívabb drog helyett kevésbé addiktív, illegitim helyett orvosilag ellenőrzött drog - például metadon - használata, és végül az absztinencia.

Ártalomcsökkentés a nemzetközi színtéren Az ártalomcsökkentés fogalma az elmúlt tíz évben a drogpolitika területén talán a legnagyobb karriert futotta be.

A nemzetközi szervezetek szóhasználatából kitiltott szó mára bekerült oda - vagy legalábbis bekerültek nézetei és legfőbb módszerei, általában az "injekciós droghasználók fertőző betegségeit megelőző módszerek" címszó alatt. Ezt annak ellenére teszik, hogy az amerikai kormány folyamatosan nyomást gyakorol ezekre a szervezetekre mint a legnagyobb donorországés megkérdőjelezi például a tűcsereprogramok hatékonyságát.

A területen a legkonzervatívabbnak számító ENSZ egyik bizottsága is ajánlást fogadott el a témával kapcsolatban. A fogalom tartalma - például az injekcióhasználók célhierarchiája vagy a tűcsereprogramokkal kapcsolatos állásfoglalások - ugyancsak megjelent az amerikai kormányintézetek módszertani ajánlásai között NIH - National Institute of Health, NIDA - National Institute on Drug Abuse, CDC - Center for Disease Control and Prevention - míg az amerikai kormányzat legfeljebb csak "tűri" de retorikájában inkább "tiltja" az ártalomcsökkentő szemléletmódot.

Ne drogozz! Nem éri meg! – Newjság

Módszerek: közös kezelés don drogok alapuló ártalomcsökkentés Az utóbbi években - az orvostudomány más területeihez hasonlóan - az ártalomcsökkentés vonatkozásában is megjelent a "bizonyítékokon alapuló" ártalomcsökkentési módszerek iránti igény.

Egy ilyen összeállítás megalkotására vállalkozott munkatársaival együtt Neil Hunt E dokumentumból idézek néhány összegző vizsgálatot, egyben bemutatva az ártalomcsökkentés módszereit is. Meg kell jegyezni: az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos fenntartások pl. Tűcsereprogramok: steril tűt adnak használt injekciós tűért cserébe; a szolgáltatást más injekciós szerelékkel és információs anyaggal, sokszor személyes tanácsadással is összekötik.

a könyökízület bursitisének kezelési terve

Fő célja a vérrel terjedő vírusfertőzések csökkentése elsősorban a hepatitisz különféle formái, HIV, tbc. Az es évek óta működnek Magyarországon óta, a Pszichiátriai Szakmai Kollégium szakmai protokolljával. Eredményességét ma már nem vitatják. David R. Gibson, Neil M.

Az európai drogmonitorozó intézet jelentése szerint a heroinfüggőknek való heroinfelírás hatékonyan segít a függők kemény magján A heroinfüggők egy kemény magja számára semmilyen hagyományos kezelési forma nem válik be — legalábbis hosszú ideig így gondolták. Új jelentésükben a gyógyszeres helyettesítő terápiákat veszik a fókuszba, ezek közül is az utcai herointól függő emberek számára az orvosi heroin közös kezelés don drogok felírását, ami már számos európai országban bizonyult sikeresnek. Először Svájcban vezették be a es évek elején, illetve az Egyesült Királyságban már a huszadik század eleje óta létezik, bár nagyon kevés klienssel. Ma már Hollandiában, Dániában és Spanyolországban is elérhető a kezelés ezen formája, illetve Európán kívül Kanadában.

Flynn és Daniel Perales tanulmányukban negyvenkét vizsgálatot összegeznek, ebből huszonnyolc pozitív eredményeket adott új fertőzések számának csökkenésetizennégy kevert pozitív és negatívilletve negatív nem hatott eredményeket hozott. Izomfájdalom az ízületek közelében tűcsereprogramokkal kapcsolatos ellenvéleményeket - nő a droghasználat, nő az injekciós droghasználat, csökken a terápiát vállalók száma - már a National Institute of Helath NIH es összefoglaló tanulmánya is cáfolta.

A NIH összefoglalása azért is érdekes, mert az ártalomcsökkentést mereven elutasító amerikai kormány egyik intézményéről van szó! Ma úgy látjuk, hogy a módszer eredményes a HIV-fertőzés visszaszorításában, de közös kezelés don drogok a hepatitisz C fertőzésnél.

Vitatott, hogy lehet-e, szabad-e tűcsereprogramokat börtönben működtetni. Közösség alapú megkereső programok: olyan helyszíneken bárok, parti helyszínek, utcák és közösségekben keresik meg az elsősorban "problémás" droghasználókat, ahol azok élnek, sokszor hajdani vagy jelenlegi droghasználó vagy más, érintett, például prostituált, meleg személy alkalmazásával.

Miért fontos már gyermekkorban a tudatos egészséges életmódra való nevelés?

Ekkor lehetőség van a személyes segítő kapcsolat kialakítására, tűcserére, kezelő intézménybe utalásra. Elsősorban a költségmegtakarítást emelik ki ezekkel a programokkal kapcsolatban: egy új-zélandi becslés szerint minden egyes új-zélandi dollár 20 dollárnyi megtakarítást hoz a megelőzött, egyébként kezelésre szoruló betegségekkel kapcsolatban The Centre for Harm Reduction, Metadonfenntartó kezelés: a es évek elejétől terjedt el az USA-ban amikor az ártalomcsökkentés fogalma még nem is létezett!

A metadon ópiát-agonista szer, amely azonban nem okoz eufóriát, így használója képessé válik arra, hogy "mindennapi" életét élhesse. A módszer haszna, hogy csökken az injekcióhasználat és a vele közös kezelés don drogok fertőző közös kezelés don drogok transzmissziócsökken az illegitim szerhasználat, és emiatt a drogbeszerzésére irányuló bűnözés, illetve a "feketepiaccal" való kapcsolat; valamint a fenntartó kezeléssel kialakuló segítő kapcsolat alapja lehet egy későbbi, akár absztinenciára orientált kezelésnek is.

HIV/AIDS és drog

Bizonyítékokon alapuló eredményessége a Cochrane-követelményeknek is eleget tesz Mattick et al. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium megalkotta a kezelés szakmai protokollját Magyarországon is.

  1. A glükozamin-kondroitin költsége
  2. Időállapot: közlönyállapot
  3. Ne drogozz!

Michael Gossop és munkatársai angliai közös kezelés don drogok kezelés don drogok szerint egy font kiadás a programra három font megtakarítást jelent a bűnözéssel és a bűnüldözéssel kapcsolatos költségekben. Vannak országok, ahol a metadon helyett egy másik, parciális agonista szert buprenorfin adnak.

Javasolják a börtönökben történő alkalmazást is. Vitatott kérdés a heroinfenntartó kezelés ezzel kapcsolatos tapasztalatok Svájcban: Uchtenhagen et al. Utóbbi mellett szóló érv az, hogy néhány súlyos heroinfüggő közös kezelés don drogok a fenntartó metadonkezelésből is "kiesik", illetve jelentős mértékben használ heroint a kezelés mellett.

Számukra mintegy "utolsó lehetőség" az orvosilag ellenőrzött formában történő heroinfenntartó kezelés, melynek a retenciós rátája jó, és csökkenti az illegitim szerhasználatot, valamint a kriminalitást. A közös kezelés don drogok csökkentése: akár a közös kezelés don drogok tételek csökkentésével, akár bizonyos magatartásformák és drogok például fogyasztás, saját használatra közös kezelés don drogok tartás, illetve a kannabiszfélék de facto dekriminalizálása, vagy pedig a büntetés felváltása terápiával "elterelés" csökkenti a kriminalizációból fakadó ártalmakat.

A kérdés elsősorban politikai, nem pedig szakmai. Információ, edukáció és kommunikáció: a cél ebben az esetben a biztonságosabb droghasználat - hasonlóan a biztonságosabb szexhez - azoknál a csoportoknál, melyek drogot használnak, és ezen a közeljövőben nem is tudnak vagy nem is akarnak változtatni.

A VILÁG LEGDURVÁBB DROGJA - Rejtélyek Nyomdokában [#41]

A módszerben egyes országokban kitüntetett szerepet szánnak a droghasználók szövetségeinek users' unionamelyeket több EU-országban kormányzati pénzből, illetve közös kezelés don drogok EU-n belül közösségi alapokból is támogatnak.

Egyes szövetségek például a holland LSD nevű szervezet már nem közös kezelés don drogok ártalomcsökkentésről, hanem a "használathoz való jogról" beszél. Fontos látnunk, hogy ezekkel a törekvésekkel egyik EU-tagország sem ért egyet - még ha adott esetben támogat is ilyen szervezeteket. Használószobák lásd még injekciós vagy belövő szobák : egészségügyi felügyelet mellett történik a droghasználók által magukkal hozott drogok használata.

A Drogok és Drogaddikció Európai Monitorozási Központja European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA összefoglalója szerint - bár több EU-országban vitatják vagy egyenesen tiltják ilyenek létesítését, így Magyarországon is - tehát a működő szolgáltatások pozitív eredménnyel szolgálnak: az "utcai" nem biztonságos és a nem steril tűvel történő injekcióhasználat csökkenése, segítő kapcsolat kialakulása a leginkább peremre szorult droghasználókkal Hedrich, A használószobák környezetében nem nő a droghasználat, s a közrend elleni vétségek száma csökken.

Tablettatesztelés: elsősorban ecstasy tabletták bevizsgálására használt módszer. Ma az "ecstasy tabletta" közel sem a "hagyományos" MDMA3 hatóanyag-tartalmú tablettákat jelöli, hanem minden olyan "tabletta-szerű" anyagot, amit ecstasyként árulnak. Ezek különféle pszichoaktív vegyületeket, valamint más, mérgező anyagokat tartalmazhatnak. A bevizsgálás során tájékoztatják a fogyasztót a tabletta összetételéről, felhívják figyelmét a közös kezelés don drogok.

Önkéntes, anonim és ingyenes HIV teszt

A koncerteken, partihelyszíneken végzett tesztelést - az alkalmazott módszerek megbízhatatlansága miatt - általában elvetik, és inkább a laboratóriumokban végzett vizsgálatot javasolják azok a szakértők, akik országaiban ez a módszer működik.

Alkalmazását vita kíséri, egyes EU-országokban jogi okok miatt nem is fordul elő, Magyarországon sem.

bokakötések károsodása

Túl sok adat nem áll rendelkezésre a módszer hatékonyságát illetően. Az Európai Unió és Magyarország gyakorlata Az Európai Unió intézményei az ártalomcsökkentés elismertetésében úttörő szerepet vállaltak: az Európai Unió közötti drogstratégiája és akcióterve egyértelműen megfogalmazott ártalomcsökkentő célokat.

Sokan éppen itt mutatnak rá az európai azaz európai uniós és az amerikai drogpolitika egyre kifejezettebbé váló divergenciájára. Míg az Egyesült Államokban folytatódik a "háború a drogok ellen", addig Európában közös kezelés don drogok az Európai Unió tagországai többségében egyre inkább teret nyernek az ártalomcsökkentő intézkedések, ideértve a kábítószer-használat dekriminalizálását vagy de facto legalizálását is.

Itt ismét fontos megjegyeznünk, hogy az ártalomcsökkentő drogpolitika híveinek jelentős része utóbbi kérdéseket a fogyasztás büntetlensége, dekriminalizálása, a használat vagy az közös kezelés don drogok, a terjesztés engedélyezése, legalizálása nem tekinti az ártalomcsökkentés részének, azokat politikai és nem szakmai kérdésnek tűnteti fel - így a válasz keresését is a politikára hagyja, mentesítve a szakmát a nagy vitákat kiváltó állásfoglalásoktól.

Ezért van az, hogy a nemzetközi szervezetek nem szívesen használják a kifejezést nehogy a drogliberalizáció gyanújába keveredjenekhanem a korábban emlegetett módon körülírják a fogalmat. Magyarországon az Országgyűlés által ben elfogadott Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására című határozat tartalmaz ártalomcsökkentő elemeket; az összes "klasszikus" ártalomcsökkentő módszert felsorolja tűcsere, metadonfenntartó kezelés, megkereső programok, felvilágosítás ; kiemelve a droghasználó egészségügyi kezeléshez való alapjogát ami akkor is érvényes, ha droghasználatát nem képes abbahagyni.

Az ártalomcsökkentő módszereket még ma is vita kíséri Magyarországon, noha már a nagyobb vidéki városokban is működnek tűcsereközpontok, és kb. Ártalomcsökkentés általában Ma már szó esik ártalomcsökkentő alkohol-politikáról az absztinenciacélú politika helyett például a moderált ivást megcélzó programokrólnikotinkezelésről áttérés a dohányzásról a nikotin más úton történő szervezetbe bevitelére, közös kezelés don drogok helyettesítéséreáltalában a kockázatos viselkedések ártalomcsökkentő megközelítésű felfogásáról: például nagy kockázatú szexuális magatartásokat vagy ilyen magatartást folytató populációkat célzó stratégiák kialakításáról Marlatt, Sőt, általánosságban is beszélnek ártalomcsökkentő pszichoterápiákról Tatarsky, ; abból a kiindulásból, hogy az implicite feltételezett teljes gyógyítás, illetve meggyógyulás az esetek jelentős részében nem valósulhat meg.

A legtöbb, amit megtehetünk, hogy az ártalmakat olyan mértékben csökkentjük, hogy az az egyén közös kezelés don drogok a közösség számára még elfogadható legyen, illetve növeljük a programok hozzáférhetőségét csökkentjük a "küszöböt"akár azon az áron is, hogy a programok "maximalista" teljes gyógyulás kívánalmait feladjuk.

közös kezelés don drogok

Kulcsszavak: ártalomcsökkentés, drogpolitika, társadalompolitika, alkoholpolitika, bizonyítékokon alapuló orvoslás, metadonfenntartó kezelés, tűcsereprogramok, EU 1 Jellemző, hogy az as, eredeti kötetet a Whurr Kiadó ben újra megjelentette. Magyarországon először ben javasoltunk ártalomcsökkentő drogpolitikát: lásd Fridli et al. In: Marlatt, G. Alan ed. The Guilford Press, New York, ix-xiii.

Fridli Judit - Pelle A. Working Paper No. In: The Cochrane Library, Issue 1.